Voorwaarden gebruik Gault&Millau Discovery Cheque

v1 dd 7-11-2018 23:34:30

1. Partijen

De Gault&Millau Discovery Cheque wordt exclusief door Resengo NV uitgegeven onder licentie van Gault Millau Benelux.
Hierin is Resengo NV de enige aansprakelijke partij. Gault Millau Benelux is op geen enkel moment betrokken bij de verkoop noch financiële afhandeling van de Gault&Millau Discovery Cheque en derhalve ook geen contractueel betrokken partij.

Resengo NV
Junostraat 21
BE 2600 Berchem
BTW BE 0479.650.944

hierna "Resengo NV" Genoemd

De partij die de Gault&Millau Discovery Cheque aankoopt, hierna "Klant" genoemd

De partij die de Gault&Millau Discovery Cheque aanbiedt als betaalmiddel bij een deelnemend restaurant, hierna "Consument" genoemd

De partij die de Gault&Millau Discovery Cheque ontvangt en de waarde ervan uitgekeerd krijgt, hierna "Restaurant" genoemd

2. Gebruik van de Gault&Millau Discovery Cheque

2.1  De Gault&Millau Discovery Cheque wordt aangeleverd in de vorm van een PDF. De Consument is mede verantwoordelijk dat deze PDF slechts éénmaal afgedrukt en derhalve aangeboden wordt bij de deelnemende restaurants. In geval van poging tot fraude zal zowel de Klant die de cheque heeft aangekocht als de Consument die de cheque heeft aangeboden mede verantwoordelijk worden gesteld.
Elke Gault&Millau Discovery Cheque wordt op het moment van aanbieden digitaal gecontroleerd en afgewaardeerd door het ontvangende Restaurant.

2.2  De Gault&Millau Discovery Cheque kan enkel door de deelnemende restaurants worden aanvaard en derhalve daar worden aangeboden. Een deelnemend restaurant moet a) op het moment van aanbieden van de Gault&Millau Discovery Cheque opgenomen zijn in de selectie van Gault&Millau en b) aangegeven hebben Gault&Millau Discovery Cheques te aanvaarden.
De lijst van restaurants die aan deze criteria voldoen is steeds terug te vinden op http://www.gaultmillau-discovery.com/deelnemende-restaurants/

2.3  De Consument wordt gevraagd steeds op voorhand en dus reeds bij de reservering aan het Restaurant mee te delen dat hij wenst gebruik te maken van de Gault&Millau Discovery Cheque en daarbij eveneens de chequecode(s) door te geven.
Op deze manier kan het Restaurant steeds de nodige administratieve voorbereidingen treffen om deze betaling te verrekenen.
Het Restaurant heeft steeds het recht om cheques waarvan de chequecode niet op voorhand gecommuniceerd is te weigeren als betaalmiddel.

2.4  De afgedrukte versie van de Gault&Millau Discovery Cheque geeft geen garantie op geldigheid. Het is enkel de chequecode die van tel is en die ontegensprekelijk de geldigheid van de cheque garandeert. Elke deelnemende restauranthouder beschikt over een toepassing om deze chequecode te valideren. Zodra het Restaurant een chequecode valideert wordt deze onbruikbaar voor verder gebruik.

2.5  De waarde van de Gault&Millau Discovery Cheque wordt na validatie 100% aan de restauranthouder uitbetaald. Bij aanvaarding door de restauranthouder zal deze waarde dan ook 100% afgetrokken worden van het saldo van de finale rekening.

2.6  Indien de finale rekening bij het restaurant waar de Gault&Millau Discovery Cheque verbruikt wordt minder bedraagt dan de totale waarde van de aangeboden Gault&Millau Discovery Cheque dan zal het restaurant de Consument een tegoedbon geven voor het saldo. Deze tegoedbon zal dan enkel bruikbaar zijn in dat restaurant en wordt niet meer beschouwd als een Gault&Millau Discovery Cheque.
In geen geval kan de Consument vragen het saldo van de Gault&Millau Discovery Cheque in geld terug te betalen.

2.7  Wanneer de Consument een reservering plaatst met vermelding van een Gault&Millau Discovery Cheque dan heeft hij tot 48u voor de reservering plaatsvindt de tijd om deze reservering te annuleren waarbij zijn Gault&Millau Discovery Cheque terug wordt vrijgegeven.
Indien deze reservering minder dan 48u op voorhand wordt geannuleerd dan wordt de waarde van de Gault&Millau Discovery Cheque uitbetaald aan het betreffende Restaurant en is het verder aan het Restaurant te bepalen wat hiermee gebeurt.

2.8  De specifieke reserveringswaarden van het Restaurant primeren altijd boven de voorwaarden van de Gault&Millau Discovery Cheque wat betreft de regels rond annuleringen en no-shows. Mogelijks zijn er dus nog extra (financiële) voorwaarden verbonden aan uw reservering dewelke uitgaan van het Restaurant in kwestie en waarbij Resengo NV geen betrokken partij is.

2.9  Gebruik van de Gault&Millau Discovery Cheque biedt geen enkele garantie op beschikbaarheid van plaatsen voor een bepaald Restaurant. Daar gelden steeds enkel en alleen de reserveringsregels van het Restaurant dewelke elke Restaurant vrij is te bepalen en steeds los staan van de Gault&Millau Discovery Cheque.

3. Vervanging en verlenging

3.1  De Consument kan steeds een account aanmaken op www.resengo.com en daar de ontvangen Gault&Millau Discovery Cheque registreren op zijn account. Op deze manier kan de cheque nooit verloren gaan.

3.2  In geval de Consument zijn Gault&Millau Discovery Cheque verliest, kan enkel de Klant die de Gault&Millau Discovery Cheque heeft aangekocht een duplicaat afdrukken of aanvragen via support@gaultmillau-discovery.com.

3.3  Een Gault&Millau Discovery Cheque heeft een geldigheid van 1 jaar, startend vanaf het moment van aankoop. Deze kan éénmalig verlengd worden met maximaal 3 maanden door een mail te sturen naar support@gaultmillau-discovery.com met vermelding van het chequenummer inclusief verificatiecode. Voor deze verlenging zal een administratieve kost van € 15 worden aangerekend.

4. Klachten en contact

4.1  De Gault&Millau Discovery Cheque is een initiatief van Gault&Millau en Resengo om de Consumenten en Restaurants dichter bij elkaar te brengen. Het Restaurant krijgt de waarde van de Gault&Millau Discovery Cheque 100% uitbetaald en de Consument mag zich dus aan een 100% culinaire ervaring verwachten. Een win-win voor alle partijen dus. Mochten er toch problemen rond het gebruik van de Gault&Millau Discovery Cheque tussen de Consument en het Restaurant ontstaan, dan vragen we beide partijen vooral te communiceren met elkaar omdat het wellicht op een misverstand zal berusten.

4.2  In geval de klachten of discussies tussen de Consument en het Restaurant omtrent het gebruik van de Gault&Millau Discovery Cheque niet uitgeklaard geraken zal enkel digitale communicatie worden behandeld. Resengo NV kan en zal zich niet uitlaten over mondelinge afspraken die er mogelijks gemaakt worden. Daarom dringen we ook bij de Consument aan zijn chequecode op voorhand en digitaal (dus per mail of via het reserveringssysteem van het restaurant) aan het Restaurant te communiceren.

4.3  In geval van vragen of klachten kan de Consument deze per email communiceren naar support@gaultmillau-discovery.be