Voorwaarden acceptatie Gault&Millau Discovery Cheque

v1 dd 7-11-2018 23:56:23

1. Partijen

De Gault&Millau Discovery Cheque wordt exclusief door Resengo NV uitgegeven onder licentie van Gault Millau Benelux.
Hierin is Resengo NV de enige aansprakelijke partij. Gault Millau Benelux is op geen enkel moment betrokken bij de verkoop noch financiŽle afhandeling van de Gault&Millau Discovery Cheque en derhalve ook geen contractueel betrokken partij.

Resengo NV
Junostraat 21
BE 2600 Berchem
BTW BE 0479.650.944

hierna "Resengo NV" Genoemd

De partij die de Gault&Millau Discovery Cheque aanbiedt als betaalmiddel bij een deelnemend restaurant, hierna "Consument" genoemd

De partij die de Gault&Millau Discovery Cheque ontvangt, hierna "Restaurant" genoemd

2. Acceptatie Gault&Millau Discovery Cheque

2.1  Als Restaurant kan je enkel aanspraak maken op de uitbetaling van de Gault&Millau Discovery Cheque wanneer het Restaurant, op het moment dat de cheque wordt aangeboden, a) is opgenomen in de Gault&Millau selectie en b) deze voorwaarden heeft aanvaard.
De overeenkomst stopt automatisch wanneer aan minstens ťťn van deze twee voorwaarden niet meer voldaan is.

2.2  Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van de Gault&Millau Discovery Cheque in het Restaurant, dient de consument dit op voorhand (dus op moment van reserveren) kenbaar te maken door de chequecode te communiceren aan het Restaurant via email of via het digitaal reserveringssysteem dat het Restaurant gebruikt.

2.3  Het Restaurant heeft het recht elke Gault&Millau Discovery Cheque die niet op voorhand werd doorgegeven te weigeren. Het restaurant heeft echter ook de commerciŽle vrijheid deze cheque alsnog als geldig betaalmiddel te aanvaarden.

2.4  Het Restaurant heeft de verplichting om elke correct gecommuniceerde Gault&Millau Discovery Cheque te aanvaarden of zoniet op voorhand aan te geven aan de Consument waarom hij in het betreffende geval geen gebruik zou kunnen maken van de Gault&Millau Discovery Cheque in het Restaurant. In geval het Restaurant een op voorhand gecommuniceerde Gault&Millau Discovery Cheque zou weigeren dan is het verplicht deze weigering digitaal schriftelijk te communiceren naar de Consument.

2.5  Een aangeboden Gault&Millau Discovery Cheque wordt enkel uitbetaald wanneer deze via het platform van Resengo geregistreerd wordt door het Restaurant.
Hierbij zijn twee mogelijkheden:

  1. Het Restaurant werkt met werkt met het reserveringssysteem van Resengo
    In dat geval kan de cheque direct in de backoffice van Resengo geregistreerd worden, hetzij in de reservering zelf, hetzij via "inscannen cadeaubonnen".
    Eveneens kan dan in de reserveringsflow geactiveerd worden dat de Consument zijn cheque direct kan ingeven op het moment van reserveren. Op die manier gebeurt ook direct de validatie van de chequecode.

  2. Het Restaurant werkt niet met het reserveringssysteem van Resengo
    In dat geval heeft het Restaurant een login op www.gaultmillau.resengo.com waar de cheque kan worden gevalideerd.


Validatie van een cheque staat steeds gelijk aan registratie van de cheque voor uitbetaling aan het Restaurant. Het Restaurant mag een cheque valideren zodra de chequecode aan hem wordt gecommuniceerd door de Consument.

2.6  De afgedrukte versie van de Gault&Millau Discovery Cheque geeft geen garantie op geldigheid. Het is enkel de chequecode die van tel is en die ontegensprekelijk de geldigheid van de cheque garandeert. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van het Restaurant om vůůr dat de Consument zijn zaak verlaat en het bedrag van de cheque verrekend wordt met zijn rekening, de cheque te valideren en zo zich te garanderen van de uitbetaling.
Op geen enkele manier kan Resengo NV verantwoordelijk worden gehouden voor cheques die reeds vervallen of verbruikt blijken te zijn en waarvoor het Restaurant toch een compensatie heeft toegekend aan de Consument alvorens deze cheque te valideren via Resengo.

2.7  De waarde van de Gault&Millau Discovery Cheque wordt steeds 100% uitbetaald aan het Restaurant. Het Restaurant is dan ook verplicht om 100% van de waarde te verrekenen als betaling op de rekening van de consument.

2.8  Vermits er geen commissie wordt afgehouden van de uitbetaling, dient de Gault&Millau Discovery Cheque boekhoudkundig ook als een betaalmiddel te worden aanzien. In geen geval mag het als korting op de rekening worden verrekend, enkel als een (deel)betaling.
Om dezelfde reden is er ook geen facturatie nodig tussen Resengo NV en het Restaurant, het betreft een 100% financiŽle transactie.

2.9  Indien de waarde van de Gault&Millau Discovery Cheque meer bedraagt dan de rekening die de Consument bij het Restaurant dient te betalen, dan geeft het Restaurant voor het saldo een cadeaubon van het Restaurant dewelke dan ook enkel bruikbaar is bij het Restaurant en onderhevig is aan de voorwaarden van het Restaurant.
In geen geval mag het Restaurant geld terug geven voor het saldo van een Gault&Millau Discovery Cheque.

2.10  Indien de Consument zijn reservering in het Restaurant annuleert meer dan 48u voor dat de reservering plaatsvindt, dan wordt de Gault&Millau Discovery Cheque terug vrijgegeven en zal deze niet uitbetaald worden aan het Restaurant. Indien de Consument annuleert minder dan 48u op voorhand en de Gault&Millau Discovery Cheque is door het Restaurant reeds gevalideerd, dan wordt de waarde uitbetaald aan het Restaurant. Het is dan aan het Restaurant te bepalen hoe dit verder commercieel afgehandeld wordt.

2.11  De reserveringsregels van het Restaurant primeren steeds boven de regels van de Gault&Millau Discovery Cheque. Enkel de vrijgave van de Gault&Millau Discovery Cheque indien de reservering meer dan 48u op voorhand geannuleerd is staat vast. Indien het restaurant andere annuleringsregels hanteert en werkt met een voorschot, dan mag de Gault&Millau Discovery Cheque niet beschouwd worden als voorschot.

2.12  De waarde van de correct gevalideerde Gault&Millau Discovery Cheques wordt de eerste vrijdag volgend op de datum dat de reservering heeft plaatsgehad voor 100% uitbetaald door Resengo NV op het rekeningnummer ingesteld in uw bedrijfsfiche.

3. Klachten en contact

3.1  De Gault&Millau Discovery Cheque is een initiatief van Gault&Millau en Resengo om de Consumenten en Restaurants dichter bij elkaar te brengen. Het Restaurant krijgt de waarde van de Gault&Millau Discovery Cheque 100% uitbetaald en de Consument mag zich dus aan een 100% culinaire ervaring verwachten. Een win-win voor alle partijen dus. Mochten er toch problemen rond het gebruik van de Gault&Millau Discovery Cheque tussen de Consument en het Restaurant ontstaan, dan vragen we beide partijen vooral te communiceren met elkaar omdat het wellicht op een misverstand zal berusten.

3.2  In geval van klachten of discussies tussen de Consument en het Restaurant omtrent het gebruik van de Gault&Millau Discovery Cheque zal enkel digitale communicatie worden behandeld. Resengo NV kan en zal zich niet uitlaten over mondelinge afspraken die er mogelijks gemaakt worden.

3.3  In geval van vragen of klachten kan het Restaurant deze per email communiceren naar support@gaultmillau-discovery.be ofwel via de Helpdesk in de Resengo-backoffice