maandag 28 september 2020 13:30 - 15:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

maandag 28 september 2020 15:00 - 17:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

maandag 28 september 2020 17:30 - 19:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

maandag 28 september 2020 18:30 - 20:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

dinsdag 29 september 2020 10:00 - 13:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

dinsdag 29 september 2020 12:00 - 15:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

dinsdag 29 september 2020 13:30 - 16:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 120,00

Reserveren

dinsdag 29 september 2020 19:00 - 21:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

dinsdag 29 september 2020 19:30 - 21:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

woensdag 30 september 2020 09:00 - 12:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

woensdag 30 september 2020 13:00 - 15:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 120,00

Reserveren

woensdag 30 september 2020 16:00 - 19:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

woensdag 30 september 2020 17:00 - 19:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 120,00

Reserveren

woensdag 30 september 2020 19:30 - 21:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

woensdag 30 september 2020 20:00 - 22:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

donderdag 1 oktober 2020 18:30 - 21:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

Nu € 130,00 ipv € 140,00

Reserveren

vrijdag 2 oktober 2020 09:00 - 12:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

vrijdag 2 oktober 2020 12:30 - 14:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

vrijdag 2 oktober 2020 12:30 - 15:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

vrijdag 2 oktober 2020 15:00 - 17:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

vrijdag 2 oktober 2020 16:00 - 18:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

vrijdag 2 oktober 2020 17:30 - 19:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zaterdag 3 oktober 2020 12:30 - 15:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

zaterdag 3 oktober 2020 13:30 - 16:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 120,00

Reserveren

zaterdag 10 oktober 2020 09:00 - 12:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

zaterdag 10 oktober 2020 12:30 - 14:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zondag 11 oktober 2020 09:00 - 11:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zondag 11 oktober 2020 14:00 - 17:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 09:30 - 12:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 10:00 - 13:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 13:00 - 16:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Promotie arrangement 3uur - 120 €/pp

€ 240,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 13:30 - 15:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 16:00 - 18:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 16:30 - 18:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

vrijdag 16 oktober 2020 18:30 - 21:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

zaterdag 17 oktober 2020 10:30 - 13:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

zaterdag 17 oktober 2020 12:30 - 15:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 120,00

Reserveren

zaterdag 17 oktober 2020 19:00 - 21:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zondag 18 oktober 2020 09:30 - 11:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zondag 18 oktober 2020 10:00 - 13:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Ontbijtsessie

€ 180,00

Reserveren

zondag 18 oktober 2020 12:00 - 14:00

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zondag 18 oktober 2020 13:30 - 15:30

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 100,00

Reserveren

zondag 18 oktober 2020 16:00 - 19:00

Privé-unit Unit 1 = Azzuro
Basissessie

€ 140,00

Reserveren

zaterdag 24 oktober 2020 16:00 - 18:30

Privé-unit Unit 2 = Azul
Basissessie

€ 120,00

Reserveren