Datum Startuur Event
Inschrijven
27/11/2020
18:00
POP UP WAER ANDERS! resto
Inschrijven
28/11/2020
18:00
POP UP WAER ANDERS! resto
Inschrijven
29/11/2020
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
6/12/2020
12:00
Gastronomisch buffet

25/12/2020
12:30
Kerstdag: Gastronomisch buffet (inschrijven vanaf 15 okt)

26/12/2020
12:00
Kerstdag: Gastronomisch buffet (inschrijven vanaf 15 okt)

31/12/2020
18:30
Oudejaarsavond: Bal Masqué opgediend menu (inschrijven vanaf 15 oktober)

1/1/2021
13:00
Nieuwjaarsdag: Gastronomisch buffet (inschrijven vanaf 15 okt)
Inschrijven
10/1/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
17/1/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
31/1/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
7/2/2021
12:00
Gastronomisch buffet

13/2/2021
19:00
Valentijnsbuffet met Gunter Neefs
Inschrijven
14/2/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
14/3/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
28/3/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
4/4/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
18/4/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
25/4/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
2/5/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
9/5/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
13/5/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
23/5/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
6/6/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
13/6/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
27/6/2021
12:00
Gastronomisch buffet
Inschrijven
4/7/2021
12:00
Gastronomisch buffet