Reserveer nu bij Bar Julien
Maak een keuze
Ontbijt/Lunch:

Kies een datum

Gelieve uw keuze van type en aantal personen in te geven.
U krijgt dan een overzicht van de beschikbare data.