Reserveer nu bij De Noteloze Notelaar
Voor reserveringen van meer dan 8 personen gelieve telefonisch contact te nemen op het nummer 09/366.46.64.

Maak een keuze
Lunch/Diner:

Kies een datum

Gelieve uw keuze van type en aantal personen in te geven.
U krijgt dan een overzicht van de beschikbare data.