Gebruiksvoorwaarden Resengo-bon

  • De klant heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument en enkel indien de Resengo-bon nog niet gebruikt werd, het recht de bestelling zonder opgave van reden binnen 7 dagen te annuleren. De waarde van de Resengo-bon zal dan integraal terugbetaald worden. De administratiekosten kunnen niet gerecupereerd worden.
  • Je Resengo-bon is enkel geldig indien je reserveert vóór de vervaldatum van je Resengo-bon. De datum van je afspraak zelf mag maximum 1 maand na de vervaldatum van je Resengo-bon liggen. Een Resengo-bon vervalt 1 jaar na de aankoop.
  • De handelaar waar je de Resengo-bon gaat gebruiken heeft het recht slechts één Resengo-bon per reservering te aanvaarden.
  • Enkel de elektronische controle op Resengo-bon is geldig. Je moet je reservatie dus online maken om het bonnummer en de verificatiecode van je Resengo-bon te laten valideren. Deze controle moet ook gebeuren voor het verlopen van de vervaldatum van je Resengo-bon, zoniet is de Resengo-bon niet meer geldig.
  • Indien de Resengo-bon niet geregistreerd werd tijdens het reserveringsproces dan kan de handelaar deze zelf ook registreren in zijn Resengo backoffice. De handelaar heeft het recht dit te weigeren, enkel en alleen wanneer het tijdens het reserveringsproces ook effectief mogelijk is de Resengo-bon te registreren.
  • Indien er bij het aanbieden van de Resengo-bon onduidelijkheid bestaat bij de handelaar hoe deze te registreren mag er steeds rechtstreeks contact worden opgenomen met Resengo-support op het nummer +32-(0)3/547.02.10 of +31-(0)46/745.00.10 wanneer u belt uit Nederland. De handelaar betaalt op de Resengo-bonnen géén commissie en krijgt dus 100% van de waarde uitbetaald. Voor de handelaar is er dan ook geen enkel nadeel verbonden deze Resengo-bonnen te aanvaarden.
  • Resengo-bonnen kunnen enkel gebruikt worden bij handelaars die op Resengo staan aangeduid als handelaars die de Resengo-bon aanvaarden.
  • Indien de uiteindelijke waarde van je reservering kleiner is dan de waarde van je Resengo-bon, dan kan het resterende bedrag enkel onder de vorm van een tegoedbon voor de handelszaak waar de Resengo-bon aangeboden wordt, worden teruggeven. De restwaarde van een Resengo-bon wordt nooit cash terugbetaald.
  • De vervaldatum van een Resengo-bon kan niet verlengd worden. Een Resengo-bon kan echter wel als betaalmiddel gebruikt worden om een nieuwe Resengo-bon aan te kopen. Enkel de administratiekost zal dan opnieuw opgelegd moeten worden. Op deze werkwijze staat geen limiet.
Jump back to top