Algemene privacy voorwaarden

v1 dd 1-4-2020 18:08:00

1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Wie zijn we?

Horeca Comeback is een gezamelijk initiatief van verschillende bedrijven.

Volgende bedrijven zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:

- Coca-Cola European Partners Belgium bv, Bergense Steenweg 1424, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0425.071.420; en
- Belgische Brouwers vzw, Grote Markt 10, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0552.705.208, die hierin vertegenwoordigen:
o InBev Belgium BV, Industrielaan 21, 1070 Brussels, ondernemingsnummer 0433.666.709;
o Duvel Moortgat NV, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs-Sint-Amands, ondernemingsnummer 0400.764.903; en
o Alken Maes NV, Blarenberglaan 3C, Bus 2, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0716.926.901,

- Foodservice Alliance, Baron Frans du Fourstraat 4 / 4, 2300 Turnhout, Ondernemingsnummer 0810.803.501

- Resengo NV, Junostraat 21, 2600 Berchem, Ondernemingsnummer 0479.650.944

samen genoemd de “Organisatie”,

U kan ons contacteren via volgend gecentraliseerd email privacy@horecacomeback.be

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon
Deze gegevens krijgen wij mogelijks van u wanneer u ons contacteert via de live chat of een van de emailadressen die de Organisatie ter beschikking stelt.
Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om met u te communiceren in het kader van uw vraag. Deze worden niet in een aparte database bewaard, noch doorgegeven aan derden. Afhankelijk van de aard van uw vraag krijgen een of meerdere van bovengenoemde verwerkersverantwoordelijken toegang tot de gegevens die u ons verstrekt. Dit echter steeds enkel in het kader van uw vraag.

Bedrijfsgegevens
Wanneer u zich als bedrijf registreert om deel te nemen aan de actie Horeca Comeback, dan zijn er bijkomende voorwaarden van toepassing die u dient te aanvaarden op het moment van registratie.
Deze voorwaarden zijn hier terug te vinden.

Contactgegevens bij aankoop
Wanneer u een aankoop doet van een waardebon bij een van de deelnemende zaken op www.horecacomeback.be, dan doet u die aankoop rechtstreeks bij de zaak in kwestie.
In dat geval is deze zaak de verwerkersverantwoordelijke en zal u hun privacyvoorwaarden dienen te aanvaarden. Uw persoonlijke gegevens die u geeft bij een aankoop worden nooit doorgegeven aan de Organisatie, tenzij u de Organisatie zelf contacteert betreffende een aankoop om bv aanspraak te maken op het garantiefonds.
In dat geval geeft u aan Resengo als verwerker de toestemming om uw gegevens te delen met de Organisatie en dit ook weer enkel en alleen in het kader van het behandelen van uw vraag.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt of een order plaatst. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserverings- of aankoopflow aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering of aankoop om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzes waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

- Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

- Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Tawk.to
We maken gebuik van het live chat systeem Tawk.to om uw directe vragen op te volgen en te behandelen.

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie #Chapter7#), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Resengo
Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent)

Google analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Hotjar
Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren.

Application insights
Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

Tawk.to
Tawk.to plaatst cookies om uw sessie te kunnen volgen wanneer u in gesprek gaat met een van onze operatoren.

Userflow
Userflow wordt gebruikt om bezoekers te begeleiden in hun acties binnen Resengo. Gegevens worden verzameld om de navigatie en gebruikservaring te optimaliseren.

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres privacy@horecacomeback.be.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.